Privacy beleid Twinckeltje

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Ik informeer je daarom graag over ons nieuwe privacy statement. We hebben deze verklaring opgesteld vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Zo zijn we transparant over wat we met jouw persoonsgegevens doen.

 

Dit privacy beleid informeert je onder andere over:

1.           de gegevens die wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken;

2.           de maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen;

3.           welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

 

Over ons privacy beleid

Twinckeltje geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

    Christa ten Bolscher, eigenaar van Twinckeltje

    Zelfstandig Ondernemer zonder Personeel.

    KvK nr. 08140274

    BTW nr. 128142200B01

    Frederikastraat 102

    7543 CW  Enschede

    053 4315 234

    info@twinckeltje.nl

 

1.    Welke gegevens verzamelen wij, waarom en wat doen we daar mee?

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld via een bestelling op de website, tijdens een gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze.

Voor je bestelling, de facturatie en verzending hebben we je naam, adres, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Je e-mailadres is ook nodig om met je te kunnen communiceren, evenals je telefoonnummer.

Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van bezorging van een cadeautje bij jou of worden je gegevens doorgegeven voor bijvoorbeeld deelname aan een workshop.

Soms word ik benaderd via Twitter, Facebook op Whatsapp. Om te zorgen dat je verhaal niet twee keer verteld hoeft te worden, onthouden we het met hulp van een notitie.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden (anoniem) verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners en IT-dienstverleners. Ook kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals mijn registeraccountant. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen

 

2.   Maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen.

Webwinkelsoftware

De webwinkel van Twinckeltje is ontwikkeld met software van Van Wijhe Consultancy. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden, zo nodig, met deze partij gedeeld. Van Wijhe Consultancy heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Van Wijhe Consultancy is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Van Wijhe Consultancy maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

E-mails

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van www.argeweb.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en van onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

www.argeweb.nl heeft geen toegang tot ons postvak en ik behandel al het e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrieven worden gemaakt in en verzonden via ons eigen domein.

 

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren strenge beveiligingsmaatregelen. Oost west, thuis best: daarom worden je gegevens opgeslagen binnen de Europese Unie.

 

3.   Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, berichten en pakketjes allen naar het bij ons reeds bekende (e-mail)adres.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Wat zijn jouw rechten?

Tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen, worden je persoonsgegevens verwijderd als je hierom vraagt, als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van het doel waarvoor deze gegevens zijn opgeslagen, of als de opslag van je gegevens om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

 

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is zo gepiept. Dat doe je via de link onderaan de nieuwsbrief zelf of door ons een mail te sturen waarin je laat weten de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.

 

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy, dan kun je contact met mij opnemen.

 

Contactgegevens

Twinckeltje

Christa ten Bolscher

Frederikastraat 102

7543 CW Enschede

Nederland

T (053) 431-5234

E info@twinckeltje.nl

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

 

Christa ten Bolscher