Algemene Leveringsvoorwaarden

 

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle gesloten overeenkomsten. Vermeldingen van kleuren en materialen op de website, geschieden,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, te allen tijde onder voorbehoud.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld in Euro's, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
De verzendkosten zijn afhankelijk van afmetingen, gewicht en bestemming. 
Bestellingen worden zo efficiënt mogelijk verzonden om de verzendkosten voor u zo laag mogelijk te houden.
   Verzendkosten Nederland 2024:
            Brievenbuspakketje, met afmeting van max. 38 x 26 x 3,2 cm. en minder dan 2 kg: maximaal € 5,50;
            Pakketjes: met afmetingen van maximaal max. 80 x 50 x 35 cm. en minder dan 10 kg: € 7,50

                   (tenzij piekslag, dan € 0,75 extra).;
          Indien gewenst kan een pakket verzekerd worden verzonden, neem hiervoor contact met ons op.

3. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Twinckeltje aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling en betreft artikelen die op dat moment in voorraad zijn.
Indien artikelen niet of in onvoldoende mate in voorraad zijn, wordt door Twinckeltje contact met de koper opgenomen. 
De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een aan de koper gezonden e-mail en deze heeft betrekking op de bestelde artikelen doch zegt niets over de voorraad.

4. Verzending en betaling
De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden. Na klaarzetten voor verzending ontvangt de klant een e-mail met een factuur. Hierin staat o.a. aangegeven: het ordernummer, de bestelde producten en een overzicht van de kosten.
De koper is verplicht het factuurbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen,
over te maken op ons rekeningnummer.

Bestellingen worden verzonden ná ontvangst van het volledige factuurbedrag.
Eventuele kosten van betalingsverkeer buitenland komen volledig voor rekening van de koper.

5. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien Twinckeltje wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper, kosten voor rechtsbijstand moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de koper.
De koper is verplicht de kosten volledig aan Twinckeltje te vergoeden.

6. Aansprakelijkheid
Twinckeltje is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord bij de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Twinckeltje.
Twinckeltje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van goederen tijdens verzending.

7. Oneigenlijk gebruik
Ouders en/of verzorgers dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde artikelen. Schade voortkomend uit onjuist of onzorgvuldig gebruik van poppen, speelgoed, artikelen en aanverwanten is niet op Twinckeltje te verhalen.
Poppen, knuffels en andere door ons geleverde artikelen altijd verwijderd houden van open vuur.

8. Tevredenheidsgarantie
Indien artikelen niet voldoen aan de verwachting (m.u.v. beschadiging door verzending), dan kan de koper deze ongebruikt en binnen 7 dagen na de verzenddatum in de originele onbeschadigde verpakking retourneren, mits dit per email aangekondigd wordt.
Verzendkosten en retour-verzendkosten komen ten allen tijde voor rekening van de koper. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen.
Onder naleving van bovengenoemde voorwaarden wordt na ontvangst van de geretourneerde artikelen het eventueel reeds betaalde bedrag van de geretourneerde artikelen, zo spoedig mogelijk teruggestort, onder inhouding van de oorspronkelijke verzendkosten (zoals gespecificeerd in de orderbevestiging).

NB: Producten die op verzoek, bestelling zijn gemaakt, aangepast en/of van een naam, afbeelding of datum zijn voorzien, kunnen niet worden teruggenomen.

Wanneer je door een fout van Twinckeltje een ander product dan het bestelde hebt ontvangen, wordt dit kosteloos door ons omgeruild, mits ongebruikt, onbeschadigd en in de originele omverpakking. Twinckeltje behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds gebruikt zijn, of indien ze beschadigd zijn.
Afgeprijsde artikelen kunnen NIET worden geretourneerd!